Cymraeg i Oedolion: Canolfan Gogledd Cymru

Gair yr Wythnos

oeri- getting colder

 

Mae hi wedi oeri.

It is colder.

 

 

Croeso i wefan LearnCymraeg

Cystadlu brwd yn Eisteddfod y Dysgwyr

Gwaith anodd ydy’r gramadeg yma

Seremoni gwobrwyo Grŵp Llandrillo Menai

Sesiwn Hyfforddi TG

Eisteddfod y Dysgwyr

Sesiwn Hyfforddi TG

Noson blasu gwin yng ngwinllan Pant Du

Sesiwn Hyfforddi TG

Gwaith anodd ydy’r gramadeg yma

Sesiwn Hyfforddi TG

Y Côr yn mwynhau

Sesiwn Hyfforddi TG

Seremoni Cadeiriad yn yr Eisteddfod

Sesiwn Hyfforddi TG

Dyma wefan i ddysgwyr, tiwtoriaid neu unrhyw un sydd eisiau gwybodaeth am faes Cymraeg i Oedolion yng Ngogledd Cymru. Mae’r ganolfan Cymraeg i Oedolion yn gweithio gyda 6 darparwr drwy’r Gogledd er mwyn creu’r ddarpariaeth orau posib i ddiwallu’ch anghenion chi.

Be am i chi ymuno hefo ni?

Cliciwch yma i weld cyrsiau Medi 2014