Cymraeg i Oedolion: Canolfan Gogledd Cymru

Gair yr Wythnos

oeri- getting colder

 

Mae hi wedi oeri.

It is colder.

 

Croeso i wefan LearnCymraeg

Rhys Ifans yn cefnogi dysgwyr Cymraeg

Dysgwr yn dod yn rhan o Orsedd y Beirdd

Dau ddoctor, dwy wobr ‘Dysgwr y Flwyddyn’

Gwaith anodd ydy’r gramadeg yma

#PethauBychain

Sesiwn Hyfforddi TG

Nia Parry yn dweud wrth y dysgwyr ‘Dal ati!’

Y Côr yn mwynhau

Staff yn cael tystysgrif am sgiliau yn y Gymraeg

Dyma wefan i ddysgwyr, tiwtoriaid neu unrhyw un sydd eisiau gwybodaeth am faes Cymraeg i Oedolion yng Ngogledd Cymru. Mae’r ganolfan Cymraeg i Oedolion yn gweithio gyda 6 darparwr drwy’r Gogledd er mwyn creu’r ddarpariaeth orau posib i ddiwallu’ch anghenion chi.

Be am i chi ymuno hefo ni?

Cliciwch yma i weld cyrsiau Medi 2015