Cymraeg i Oedolion: Canolfan Gogledd Cymru

Awyddus i gael cymhwyster dysgu?

Yn recriwtio rŵan – tiwtoriaid i astudio Cymhwyster Cenedlaethol 2012–13

Eisiau cael cymhwyster dysgu? Be’ am wneud cais i astudio’r Cymhwyster Cenedlaethol i

Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion? Cliciwch yma i gael mwy o fanylion.

Mae’r Cymhwyster yn:

  • 60 credyd
  • cynnwys 4 modiwl cyfunol
  • cwrs cyfunol gyda chyfran o’r hyfforddiant ar-lein
  • rhan amser ac yn cael ei gwblhau o fewn blwyddyn
  • cynnwys ymarfer dysgu (75 awr)
  • gofyn i chi gwblhau aseiniadau ysgrifenedig
  • gyfystyr â blwyddyn 1 Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR)

Amodau

Mae’n ofynnol i bob tiwtor Cymraeg i Oedolion gymhwyso o fewn pedair blynedd wedi iddo/iddi ddechrau dysgu. Golyga ‘cymwys’ diwtor sy’n meddu ar gymhwyster addysgu priodol a/neu sydd wedi bod yn dysgu cyn 2002.

Cysylltwch â s.davies@bangor.ac.uk i ddatgan eich diddordeb mewn astudio Cymhwyster Cenedlaethol 2012-2014.